GDPR
Privatlivspolitik

General Data Protection Regulation (GDPR)

Databeskyttelsesforordningen, også kaldet Persondataforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) er en omfattende ny EU-lov om databeskyttelse, der vil give enkeltpersoner bedre databeskyttelse i EU. Hos Fotogalleriet er vores systemer og processer tilpasset efter Persondataforordningen (GDPR)
Herunder kan du læse mere om Fotogalleriets håndtering af personoplysninger m.v.

1. Oplysningernes oprindelse

Skole/institution:

Når skolen/institutionen bestiller Fotogalleriet til at tage billeder, modtager Fotogalleriet som udgangspunkt en fil med oplysninger om:

  • Elevernes navne
  • Klasse
  • Evt. elevnummer fra skolens / institutionens administrationssystem

Hvis man som forælder, modtager en seddel der ikke er fortrykt med oplysninger, får Fotogalleriet oplysningerne fra forælderen/den person der udfylder sedlen. Forældre kan også bestille billeder efterfølgende via telefon eller e-mail, samt oprette ordrer på lignende vis.

Gennemføres en ordre i webshoppen, vil oplysningerne blive tilrettet/tilføjet fra denne ordre.

2. Formål med behandling af oplysninger

Salg, herunder betaling og levering, samt evt. opfølgning/kundeservice – både for skolen/institutionen samt forældrer. Fotogalleriet formidler, sælger eller udveksler aldrig personlige oplysninger til tredjepart.

3. Hjemmel til behandling af personoplysninger

Kunden/skolen/institutionen/forældrebestyrelsen bestiller Fotogalleriet til at udføre fotograferingen.

Tilladelsen til portrætfotografering og behandling af personoplysninger gives på det underskrevne fotokort / fotoaftalen. Ved skole- og institutionsfotografering fotograferes alle elever/børn til skolens/institutionens administrationssystem/arkiv. Tilladelsen til denne fotografering gives til Fotogalleriet af skolen/institutionen på samarbejdsaftalen mellem Fotogalleriet og skolen/institutionen, samt i databehandleraftalen.

4. Oplysningernes følsomhed

Skole/institution:

Almindelige persondata – herunder: Elevens navn, klassetrin. Telefon, Adresse og email bliver kun oplyst til Fotogalleriet, når der bliver gennemført/bestilt online i Fotogalleriets webshop af forælderen selv. Der kan også være koblet et portrætbillede til oplysningerne samt forefindes et elevnummer fra skolens interne arkiv.

5. Oplysning om registrerede data og om behandlingen af disse

Det fremgår af de udleverede fotokort / fotoaftalen, at man kan læse om håndteringen af oplysningerne på Fotogalleriets hjemmeside: www.fotogalleriet.dk. Oplysningen herom bliver også gentaget ved en gennemførelse af ordrer i Fotogalleriets webshop.

6. Nødvendigheden af personoplysninger til formålet

Kunden/skolen/institutionen/forældrebestyrelsen bestiller Fotogalleriet til at udføre fotograferingen.

Skoler:

Fotogalleriet bruger oplysningerne fra skolen for at kunne ajourføre skolens administrationssystemer/arkiver – dvs. portrætterne som Fotogalleriet er bestilt til at levere til skolen. Derfor modtager Fotogalleriet oplysningerne, før fotograferingen.
Også i forbindelse med forældrenes bestilling af billeder, herunder kundeservice, bruges personoplysningerne.

Institutioner:

Oplysningerne fra institutionen skal i nogen tilfældes bruges for, at Fotogalleriet kan ajourføre institutionens arkiver – dvs. portrætterne som Fotogalleriet er bestilt til at levere til institutionen. Derfor modtager Fotogalleriet oplysningerne, før fotograferingen.
Også i forbindelse med forældrenes bestilling af billeder, herunder kundeservice, bruges personoplysningerne.

7. Sletning af personoplysninger og billeder

Billeder taget på skoler og lignende, vil være disponible i webshoppen i minimum 1 år efter fotograferingen.

Oplysninger om køb gemmes i 5 år jævnfør regnskabsloven.